Serveis d’Ajuda a Domicili

Tarifes de Dependència

Cost del servei vinculat a la prestació per a la dependència

Mostrem aquí la tarifa de dependència i alguns exemples del cost del servei segons el tram on s’emmarqui l’ajut concedit per l’Administració.

  • L’usuari haurà de contractar amb l’empresa un nombre d’hores que dependrà del Grau de Dependència.
  • El servei haurà d’estar preparat amb personal assegurat per l’empresa a Règim General.
  • Si l’usuari vol més hores de les concedides, podrà contractar-les tant al Règim General com al Règim Especial d’Empleats de la Llar.

Exemples del cost [€] segons hores mensuals contractades, suposant servei cada dia de dilluns a divendres:

  • IVA ja inclòs.
  • De l’import del servei es podrà descomptar el de l’ajuda que se li hagi concedit.

Exemple: si rebés una ajuda de 300€/mes i contractés 1 hora/dia, el cost del servei seria de 373,00€, però l’import que suportaria la butxaca seria de només 73€.

Desplaça cap amunt
Scroll to Top

Contacta amb nosaltres