Serveis d’Ajuda a Domicili

Preguntes freqüents sobre assistència domiciliària

Aquí tens algunes de les preguntes més comunes sobre els nostres serveis en assistència domiciliària:

Perquè Qualitat suposa Posar el Cor, i perquè és més àgil, simpàtic i precís un petit pardal que un enorme i pesat elefant.

Efectivament. El nostre codi de registre és el S06615, i portem prestant serveis des de l’any 2006.

Saber en quin Règim de Cotització a la Seguretat Social es vol contractar, i només hi ha dues possibilitats:

  • Règim General.
  • Règim Especial d’Empleats de la Llar.

Qualsevol altre règim de cotització [per exemple autònoms] queda descartat.

Si el servei no està vinculat a la prestació de l’Ajuda a la Dependència (la que atorga l’Estat a través dels Serveis Socials dels ajuntaments), és lliure d’escollir el règim que vulgui sempre que el treballador vulgui dedicar-hi un màxim de 40 hores/setmana i no es quedi a dormir al mateix domicili on treballa (pot veure els pros i contres a la taula), però si el servei sí que estarà vinculat a la prestació de l’Ajuda a la Dependència, llavors hi haurà un mínim d’hores que hauran de ser contractades al Règim General i que les establirà latreballadora social de l’ajuntament que li estigui tramitant la concessió d’aquest ajut. Les hores que superin les de l’ajuda concedida, podran ser contractades en qualsevol dels dos règims (sempre respectant els límits legals de cada un)

El Règim Especial d’Empleats de la Llar és el sol·licitat en un 95% dels casos.

Principalment perquè el cost de la cotització és més elevat, ja que es cotitza per a l’atur. A més d’això, a la factura l’IVA s’aplica sobre la totalitat de la quota mensual.

Fins ara, i en termes generals, hem demostrat estar preparats perquè quan un treballador s’absenta de forma sobtada puguem cobrir la seva absència durant el transcurs del mateix dia. No obstant això, a l’inici del servei recomanem anticipar-se almenys 2 o 3 dies, ja que habitualment les famílies també volen assegurar-se d’aconseguir una persona que no només demostri tenir competències per al lloc, sinó que empatitzi prou amb la persona a cuidar.

Disposem d’una àmplia Base de Dades amb el perfil de cadascun dels candidats al lloc, tant a nivell formatiu com d’experiència, referències, valoracions internes i externes, etc., i un sistema de comunicació adequat que ens permeten, en conjunt, fer les tries i filtrats oportuns per a cada cas i respondre amb celeritat a les necessitats del moment.

  • Acompanyants només per unes hores? Efectivament. Disposem de solucions perquè vostè pugui sol·licitar-nos serveis per a unes poques hores, com a substitucions o acompanyaments al metge.
  • Personal per caps de setmana? Efectivament, es pot contractar tant al Règim General com al REEH, depenent de l’horari a cobrir.

 

  • Personal per a les nits? També, i igual que en el cas anterior, es pot contractar tant al Règim General com al REEH, depenent de l’horari a cobrir.

Naturalment, i si bé aconsellem el REEH, també la podem contractar nosaltres al Règim General i enviar-la al seu domicili perquè presti el servei.

Si aquesta persona ja porta almenys 3 anys demostrables a Espanya es pot iniciar tot el procés que finalment us permetrà disposar del permís de treball necessari per treballar legalment, i que en termes generals consisteix a confeccionar i presentar una oferta de treball (similar a un precontracte) a les autoritats competents, juntament amb un informe que haurà d’aconseguir el mateix treballador sobre el seu grau d’integració a la societat, i documentació per part del futur ocupador relativa a la seva capacitat econòmica (declaració de la renda) que justifiqui que podrà mantenir i suportar, com a mínim durant un any, el cost de la futura relació laboral en jornada completa de 40h/setmana. Quan s’aconsegueixi la resolució favorable ja podran iniciar la relació laboral. Tot aquest camí el pot recórrer de la mà dels nostres experts en estrangeria.

Desplaça cap amunt
Scroll to Top

Contacta amb nosaltres