Serveis d’Ajuda a Domicili

Cuidadores

Agència d’atenció a gent gran a Barcelona

Com a agència especialitzada en l’atenció a persones grans, disposem de més de 4.000 candidats/es per a l’atenció de persones grans al seu domicili i als hospitals, entre les quals podem facilitar cuidadors amb formació tècnica sociosanitària, auxiliars de geriatria i d’infermeria, experiència en l’atenció a gent gran amb diabetis, Alzheimer, Parkinson, demència i altres, per ajudar persones dependents i efectuar mobilitzacions o transferències, manejar grues, fer la higiene personal, prendre el nivell de sucre i posar la insulina, controlar la medicació i la alimentació, etc.

Tot el nostre personal ha estat prèviament entrevistat a les nostres oficines i incorporat posteriorment a la nostra base de dades pel seu posterior filtrat i selecció, segons necessitats o perfils requerits.

Missió dels nostres cuidadors

La missió principal de tot cuidador consisteix a procurar que la persona atesa visqui amb la major qualitat possible el major temps possible, posant especial atenció a cobrir les Activitats Bàsiques de la Vida Diària [ABVD] de la mateixa.

Què són les ABDV? Són aquelles activitats que engloben les capacitats quotidianes d’autocura més elementals i necessàries que l’ésser humà realitza de forma quotidiana i que, depenent de diferents factors com la cultura, l’estat de salut, l’edat, l’entorn de la persona, etc. tindran un valor o un altre. Des de 1978 aquest concepte ha patit canvis en sa definició, però segons la darrera edició dissenyada per l’AOTA, trobem els capítols següents:

– Alimentació:

 • Portar el menjar/líquid des del plat i/o got a la boca.
 • Mastegar i empassar el menjar i/o líquid ingerit.

– Utilització d’elements de neteja i higiene:

 • Bany i Higiene Personal. Rentar, ensabonar i aclarir les parts del cos i hidratar la pell
 • Control d’esfínters

– Vestit:

            Vestir-se/desvestir-se

 • Elecció de les peces de vestir i accessoris acords al dia, ocasió, temperatura, etc.

– Mobilitat funcional:

 • Desplaçament d’un lloc a un altre en la realització dactivitats quotidianes, inclòs el transport dobjectes.

– Son i descans.

A les quals hem d’afegir les conegudes Activitats Instrumentals de la Vida Diària [AIVD], que permeten la interacció de la persona amb el medi/entorn que l’envolta i que comporta més complexitat cognitiva:

– Cura dels altres: atenció a altres persones o mascotes.

– Utilitzar diferents sistemes de comunicació:

 • Escriure
 • Telèfon
 • Ordinador

– Mobilitat comunitària:

 • Conduir
 • Ús dels mitjans de transport
 • Mobilitat per si sol en la comunitat

– Manteniment de la pròpia salut:

 • Rutines per mantenir el seu benestar general de salut
 • Maneig de medicació
 • Control d’una alimentació saludable

– Maneig de diners: compres

– Cura de la llar: manteniment i reparació dels objectes personals, de la llar i l’entorn.

– Ús de procediments de seguretat i resposta davant d’emergències: demanar ajuda en situacions d’emergència i/o perill inesperat.

Els cuidadors d’AssisTeam ajudaran a cobrir totes aquestes necessitats bàsiques amb dedicació, respecte i afecte, convertint, a més, els monòtons dies en agradables jornades.-

Desplaça cap amunt
Scroll to Top

Contacta amb nosaltres