Serveis d’Ajuda a Domicili

Cuidadores per caps de setmana

Cuidadors amb disposició o no, depenent del cas, per pernoctar una o dues nits (divendres i/o dissabte) al mateix domicili on resideix la persona a cuidar i les funcions dels quals s’orienten al control i suport en les tasques pròpies de la seva activitat diària. En cas de quedar- se a dormir, malgrat que les hores de la nit són de descans, el cuidador està obligat a atendre aquelles incidències o urgències que en el transcurs de les hores esmentades poguessin sorgir. Habitualment, quan es queden a dormir, l’horari que cobreixen és de 36 hores, des de les 9:00h del dissabte, fins a les 21:00h del diumenge, i el cas més freqüent és cobrir l’horari de descans setmanal de la interna que treballa la resta de la setmana.

COM CONTRACTO EL SERVEI?

Establir contacte

Utilitzant el nostre formulari de contacte o bé trucant al 934 555 518, comunicar a ASSISTEAM quines són les seves necessitats a cobrir, tant pel que fa a funcions (companyia, neteja personal, neteja de la llar, preparació de menjars, etc) com d'horari (jornada parcial, jornada completa, interna 24h, dies laborals, nits, caps de setmana, etc.

Proposta de solucions adaptades

El personal d'ASSISTEAM us proposarà solucions i us presentarà pressupostos que s'ajustin a les mateixes, i que podran ser amb personal assegurat al Règim Especial d'Empleats de la Llar, com amb personal assegurat al Règim General, segons vostè decideixi i segons si es tracta o no d'un servei vinculat a la prestació de l'ajut a la dependència.

Acord i cerca de personal

Un cop es decideixi per alguna de les solucions pressupostades, es concretarà una data per conèixer les candidates/es al lloc i s'iniciarà el cribratge de personal.

Cerca de cuidadora adequada

Amb el personal que hagi superat la primera selecció es coordinaran les entrevistes, amb vostè o la persona que les hagi de fer, que habitualment es fan al domicili de l'usuari (perquè les candidates puguin veure el seu futur entorn de treball) però que si ho prefereix es poden realitzar també a les nostres oficines.

Contractació de la candidata

Amb la candidata finalista s'efectuaran els tràmits oportuns perquè iniciï l'activitat laboral a la data indicada, i la família signarà el contracte de serveis o abonarà la factura que se li hagués pressupostat, segons el cas.Necessites més informació?

Desplaça cap amunt
Scroll to Top

Contacta amb nosaltres