Serveis d’Ajuda a Domicili

Atenció a jornada parcial

Personal que us donarà suport en les tasques pròpies de la vostra activitat diària en jornades inferiors a les 40h setmanals però cobrant per mensualitats fixes. S’estableix per contracte el nombre d’hores setmanal que habitualment necessita cobrir, sense que hagin d’assolir necessàriament les 8 hores diàries ni les 40 setmanals. Els casos més habituals són els d’aquelles persones que necessiten unes hores als matins, per arreglar-se, posar la casa en ordre i tenir llest el menjar, però que no tenen una dependència elevada, o bé els d’aquelles que, tenint una dependència elevada , volen “provar” el servei i “augmentar gradualment” el nombre d’hores d’ajuda i companyia.

COM CONTRACTO EL SERVEI?

Establir contacte

Utilitzant el nostre formulari de contacte o bé trucant al 934 555 518, comunicar a ASSISTEAM quines són les seves necessitats a cobrir, tant pel que fa a funcions (companyia, neteja personal, neteja de la llar, preparació de menjars, etc) com d'horari (jornada parcial, jornada completa, interna 24h, dies laborals, nits, caps de setmana, etc.

Proposta de solucions adaptades

El personal d'ASSISTEAM us proposarà solucions i us presentarà pressupostos que s'ajustin a les mateixes, i que podran ser amb personal assegurat al Règim Especial d'Empleats de la Llar, com amb personal assegurat al Règim General, segons vostè decideixi i segons si es tracta o no d'un servei vinculat a la prestació de l'ajut a la dependència.

Acord i cerca de personal

Un cop es decideixi per alguna de les solucions pressupostades, es concretarà una data per conèixer les candidates/es al lloc i s'iniciarà el cribratge de personal.

Cerca de cuidadora adequada

Amb el personal que hagi superat la primera selecció es coordinaran les entrevistes, amb vostè o la persona que les hagi de fer, que habitualment es fan al domicili de l'usuari (perquè les candidates puguin veure el seu futur entorn de treball) però que si ho prefereix es poden realitzar també a les nostres oficines.

Contractació de la candidata

Amb la candidata finalista s'efectuaran els tràmits oportuns perquè iniciï l'activitat laboral a la data indicada, i la família signarà el contracte de serveis o abonarà la factura que se li hagués pressupostat, segons el cas.Necessites més informació?

Desplaça cap amunt
Scroll to Top

Contacta amb nosaltres