Serveis d’Ajuda a Domicili

Atenció a jornada completa

Personal que us donarà suport a les tasques pròpies de la vostra activitat diària en jornades setmanals d’un mínim de 40h. Si la relació laboral s’emmarqués dins del Règim General, el màxim d’hores per treballador seria de 40h/setmana, però si s’emmarqués al Règim Especial d’Empleats de la Llar, el màxim retribuïble és de 60h. Es cobra per mensualitats fixes. El total d’hores setmanals i el total de retribució mensual es fixen al contracte inicial. Aquest servei és apropiat per a situacions de dependència elevada però que no desitgen o no disposen d’espai perquè el treballador es quedi a dormir al mateix domicili.

COM CONTRACTO EL SERVEI?

Establir contacte

Utilitzant el nostre formulari de contacte o bé trucant al 934 555 518, comunicar a ASSISTEAM quines són les seves necessitats a cobrir, tant pel que fa a funcions (companyia, neteja personal, neteja de la llar, preparació de menjars, etc) com d'horari (jornada parcial, jornada completa, interna 24h, dies laborals, nits, caps de setmana, etc.

Proposta de solucions adaptades

El personal d'ASSISTEAM us proposarà solucions i us presentarà pressupostos que s'ajustin a les mateixes, i que podran ser amb personal assegurat al Règim Especial d'Empleats de la Llar, com amb personal assegurat al Règim General, segons vostè decideixi i segons si es tracta o no d'un servei vinculat a la prestació de l'ajut a la dependència.

Acord i cerca de personal

Un cop es decideixi per alguna de les solucions pressupostades, es concretarà una data per conèixer les candidates/es al lloc i s'iniciarà el cribratge de personal.

Cerca de cuidadora adequada

Amb el personal que hagi superat la primera selecció es coordinaran les entrevistes, amb vostè o la persona que les hagi de fer, que habitualment es fan al domicili de l'usuari (perquè les candidates puguin veure el seu futur entorn de treball) però que si ho prefereix es poden realitzar també a les nostres oficines.

Contractació de la candidata

Amb la candidata finalista s'efectuaran els tràmits oportuns perquè iniciï l'activitat laboral a la data indicada, i la família signarà el contracte de serveis o abonarà la factura que se li hagués pressupostat, segons el cas.Necessites més informació?

Desplaça cap amunt
Scroll to Top

Contacta amb nosaltres